โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, World-Class Standard School

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Nawamintharachinutit Triamudomsuksapattanakan School
World-Class Standard School

FLASH NEWS: กำหนดการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 (ยกเว้น 24 มีนาคม 2562)

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 02-1818142-4, โทรสาร: 02-188141
Website : www.nmrtup.ac.th
Email : info @ nmrtup.ac.th

Social Link

ค้นหาข้อมูล