เพลงประจำโรงเรียน

  รายชื่อเพลงประจำโรงเรียน
 1. สดุดีมหาราชินี
  คำร้อง/ทำนอง : ครูอร่าม ขาวสะอาด
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้อง : หมู่ วงทหารเรือ
 2. มาร์ชนวมินทราชินี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  คำร้อง/ทำนอง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้อง : หมู่ วงทหารเรือ
 3. นมร.ต.อ.พ. รื่นเริง
  คำร้อง/ทำนอง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้อง : หมู่ กรมประชาสัมพันธ์
 4. จากวันนั้นถึงวันนี้
  คำร้อง/ทำนอง : อ.ประสิทธิ์ ชำนาญไพร
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้อง : วีระ บำรุงศรี
 5. ชมพู-น้ำเงิน
  คำร้อง/ทำนอง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน
 6. กว่าจะถึงวันที่ฝันใฝ่
  คำร้อง/ทำนอง : พรพิรุณ
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้อง : ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล (นาคโพธิ์ทอง)
 7. พระคุณที่สาม
 8. จาก
  คำร้อง/ทำนอง : ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
  เรียบเรียงดนตรี : ประยงค์ ชื่นเย็น
  ขับร้องประสานเสียง : วงทหารเรือ