ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เลขที่ 99 หมู่ 7 ถนนเทพรัตน ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560
โทรศัพท์ 02-1818142-4 โทรสาร 02-1818141
อีเมล์ info @ nmrtup.ac.th
แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบเพื่อติดต่อสอบถาม