ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10560
โทรศัพท์ 02-1818141-2

Social Network

FACEBOOK
LINE