#

คณะผู้บริหาร

นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางดาวประกาย ทาธง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
นางสาวบุษรา พาคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

NMR.T.U.P Audio Visual

ห้องปกครอง นวมินทร์เตรียมพัฒน์

วารสารนวมินทร์เตรียมพัฒน์

Waiting for Update

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

#

นายสมชาย ทองสุทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน