โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
Nawamintharachinuthit Triamudomsuksapattanakarn School
World-Class Standard School